Nyheter fra SKK Romerike - nyeste saker øverst

 

20 skogkarer møtte til Høstblot 30. oktober 2019 

30. oktober ble årets Høstblot arrangert fra Sandtjernhytta i Ullensaker med 19 frammøtte skogkarer + litt senere ankomst av årets fersking (Jens Mathiesen). Det var barfrost, men varmt rundt bålet og lunt inne på hytta når det ut på kvelden kom til mat og quiz og tingforhandlinger.

Som ny skriver ble Jan Erik Haug valgt inn med sus, mens Leif T Andressen og resten av Skogrådet tok gjenvalg for nok et år. 

Skogkarenes hederspris ble for 2019 tildelt Ragnhild Helmersen, Fet OL og Simen Gjøgaard Stensrud, Nittedal OL.

Høstblot-QUIZ nr 6 (om skogens trær) ble vunnet av Arne Chr Scheie foran Åsmund Jahr.

Se mer på Høstblotets egen side: Høstblot

 

Velkommen til Høstblot 30. oktober 2019 ved Sandtjernhytta

Bolde Skogkarer.
Høsten er over oss med lange kvelder og kanskje med rim på bakken. Det er tid for å samle Skogkarene til Høstblot som i år finner sted: Onsdag 30. oktober. Kl. 1800.

Høstblotet er i år, som i fjor, lagt til Sandtjernhytta i Ullensaker. 
Se hele innbydelsen her: Høstblotet

Velkommen til årets HØSTBLOT i Ullensakers skoger.
Med skogens SUS
Leif T. Andressen
talmann

 

Sommerblot 2019 hos Forsvarets flysamling 

Talmannen hadde i mai innkalt til årets sommerblot som ble avholdt 6. juni på Forsvarets flysamling, Gardermoen. 13 skogkarer hadde møtt fram, og denne gangen var det bra at vi holdt oss innendørs. Et forrykende uvær med regn og torden gikk over Romerike akkurat disse timene.

Hele referatet fra sommerblotet finner du på siden for Sommerblot

 

Høstblot 2018 ved Sandtjernhytta i Ullensaker

Onsdag 31. oktober møtte 21 skogkarer med fjøsløktene sine til høstblot i Ullensaker. Kaffen var som vanlig kruttsterk og grillmat av forskjellig type ble fortært. Praten gikk livlig rundt stokkilden denne fine høstkvelden; temperaturen holdt seg godt over frysepunktet og regnet holdt seg dessuten borte. I år var det ingen ferskinger som ville våge seg på prøvene for å bli opptatt i klubben.

Samlingen rundt stokkilden ble derfor avsluttet slik at vi kunne bevege oss til tingsalen hvor god mat og drikke ventet. Etter mat og kaffe m/»noget til» ble vi «utsatt» for en quiz om ordførerere på Romerike, laget av løpsmester Olav. Tingets drøftelser tok deretter til og ble gjennomført slik det framgår av vedlagte godkjente protokoll.

Hele referatet fra høstblotet og Quiz-resultater finner du på siden for Høstblot
 

 

Velkommen til Høstblot 31. oktober 2018 ved Sandtjernhytta

Bolde Skogkarer
Høsten er over oss med lange kvelder og kanskje med rim på bakken. Det er tid for å samle Skogkarene til Høstblot som i år finner sted: Onsdag 31. oktober. Kl. 1800

Høstblotet er i år lagt til Sandtjernhytta i Ullensaker hvor det er uteplass og innendørs tingsal. Det blir merket fra Gamle E6 sør for Mogreina kapell. Det vil også i år bli arrangert en uhøytidelig kappestrid hvor Skogkarenes kunnskaper i forskjellige emner vil bli satt på prøve. Som vanlig serveres det mat, kaffe og noe bakst til kaffen. Drikke til maten, kaffekrus, ete-redskap og noe å ete maten på, må du ha med selv. Husk også på din sot-stinkende lykt og 250 grunker til kassebevareren for strømper og mat. Strømpeprisen er fremdeles 100 grunker, og maten koster i år som i fjor 150 grunker. Av hensyn til matbestillingen må de som ikke har mulighet til å komme, melde fra til skaffer innen 20. oktober. Skaffer Tron Erik Hovind treffer du på tlf. 97 75 35 17 eller e-post tron.erik.hovind@gmail.com

Stokkilden tennes ved 15-tida, klar for kaffekoking og grilling. Du er derfor velkommen tidlig til hyggelig samvær med o-prat og annet før mørket senker seg og alvoret tar til ved 18-tida.
Velkommen til årets HØSTBLOT i Ullensakers skoger.
Med skogens SUS
Leif T. Andressen
talmann

 

Sommerblot 2018 ved Raknehaugen 

Talmannen innkalte til sommerblot tirsdag 5. juni på Raknehaugen i Ullensaker, med frammøte kl. 1730. Parkering var ved Hovin skole, det var ca. 10 min å gå derfra til Raknehaugen. Skaffer Tron Erik hadde som vanlig merket til samlingsplassen. Underveis fikk vi en del info om de gårdene vi passerte på veien til haugen, samt info i tillegg via historiske informasjonsskilt, som var utplassert langs veien.

Talmann Leif tok seg av det formelle, mens løpsmester Engen som vanlig hadde lagt opp til litt trim og hjerneaktivitet. Tron Erik hadde tatt med seg stolpekart for Ullensaker, slik at de som ville også kunne bryne seg på de 2-3 stolpene som var utplassert i dette nær-området.

Disse skogkarene deltok på sommerblotet 2018:
Leif T. Andressen, Amund Herrebrøden, Hans Haug Ruud, Juul Sverre Stener, Alf Stefferud, Tom Eidsether, Oddvar Hagen, Jon Rasmussen, Hans Larsen, Per Aas, Olav Engen, Tron Erik Hovind, Knut Engen, Lars Saxhaug, Kjell Teigland.

Les hele referatet på siden for Sommerblot
 

 

23 skogkarer møtte på Høstblot 

Fenstad 25. oktober:
Nes-kara hadde igjen gjort alt klart ved Skianlegget til Nes i Fenstad. Ved og kaffevann var båret fram til bålplassen, og allerede ved halv 4-tida putret det på «storsvart’n». Etter hvert dukket det opp 23 Skogkarer med fjøslyktene sine.

Omtale, protokoll og Quiz-resultater finner du på siden for Høstblot


 

Innkalling til Høstblot 2017 i Fenstad 25. oktober

Bolde Skogkarer
Høsten er over oss med lange kvelder og kanskje med rim på bakken. Det er tid for å samle Skogkarene til Høstblot som i år finner sted: Onsdag 25. oktober.

Også i år er Høstblotet lagt til Nes skianlegg i Fenstad hvor det er uteplass, lavvo og innendørs tingsal. Det blir merket fra RV. 177 i Fenstad. Det siste stykket er bomvei med avgift kr. 40,- som kun kan betales med kort.

Stokkilden tennes kl. 1500, klar for kaffekoking og grilling. Du er derfor velkommen tidlig til  hyggelig samvær med o-prat og annet  før mørket senker seg og alvoret tar til. Komplett innbydelse er sendt pr epost eller post til alle.

Velkommen til årets HØSTBLOT i Fenstads skoger.
Med skogens SUS
Leif T. Andressen
talmann

 

 

Sommerblot 2017 ved Sandtjernhytta med 15 deltagere
Det var noen flere med enn i fjor, men fortsatt litt liten deltagelse på sommerblotet, som i år ble arrangert fra Sandtjernhytta i Ullensaker, ikke langt fra Mogreina kirke. Været skiftet fra lettskyet til litt mer skyet og sporadisk duskregn - men ikke verre enn at vi ble sittende ute - og ikke trakk inn i den nye Sandtjernhytta som er oppført på grunnmuren til hytta som brant for noen år siden.

 

Skaffer Trond Erik hadde merket til hytta og klargjort til grilling og koking av kaffe, Talmann Leif tok seg av det formelle - som det ikke er mye av på et sommerblot (vårblot?), og løpsmester Engen hadde tilrettelagt for litt trim og hjernevirksomhet.

Les mer om sommerblotet HER

 

25 skogkarer møtte til Høstblot 2016
Med 25 frammøtte skogkarer på årets høstblot i Fenstad, kan vi skryte av en frammøterposent på 45. Det er mange foreninger og idrettslag som kunne ønske seg en tilsvarende oppslutning. 4,5 % er vel mer vanlig.

Talmannen hadde tidlig i oktober sendt ut sin runepinne med påminnelse om at slutten av oktober nærmet seg. Eidsvoll- og Nes-folket hadde igjen innbudt til høstblot onsdag 26 oktober ved Nes Skianlegg, Fenstad i Nes. Stokkilden brant fint både utendørs og i lavvoen like ved. Kruttsterk kaffe og grillmat smakte godt i ventetiden. Værgudene ville nok at vi skulle holde oss inne i lavvoen, og sørget for litt dryss av vann og skodde. Med det tåler en skogkar.

Les resten av referatet HER
 
 

Velkommen til årets høstblot 26. oktober
Fullstendig innbydelse er sendt pr post eller brevtil alle.

Høsten er over oss med lange kvelder og kanskje med rim på bakken. Det er tid for å samle Skogkarene til Høstblot som i år finner sted:
Onsdag 26. oktober
 
Også i år er Høstblotet lagt til Nes skianlegg i Fenstad hvor det er uteplass, lavvo og innendørs tingsal. Det blir merket fra RV. 177 i Fenstad. Det er en fersking i år som vil våge seg på opptaksprøven. Det vil også bli arrangert en uhøytidelig kappestrid hvor Skogkarenes kunnskaper i forskjellige emner vil bli satt på prøve.
Denne kappestriden starter kl. 16.30.
 
Som vanlig serves det mat, kaffe og noe bakst til kaffen. 
Stokkilden tennes kl. 1500, klar for kaffekoking og grilling. Du er derfor velkommen tidlig til en hyggelig o-prat og kappestrid før ferskingen kommer kl. 1800.
Velkommen til årets HØSTBLOT i Fenstads skoger.
 

Hyggelig sommerblot 2016 -men liten deltagelse
Årets sommerblot ble arrangert ved Aurtjern ved Sessvollmoen onsdag 8. juni. Frammøtet var midre enn tidligere år med bare 11 frammøtte, men dette skyldes blant annet kollisjon med Drømmemila i Eidsvoll og Pre-o arrangement på nedre Romerike. Det var enighet om at vi må sjekke bedre for kollisjoner neste år, og tirsdag ble lansert som en mulig ny dag.

Men, det var en fin kveld i flott sol ved Aurtjern. Hans Haug Ruud holdt et kåseri om Aursmoen verneområde; om hvordan landskapet oppsto, om gårdene der og om forsvarets virksomhet  ....og skogkarene slapp heller ikke unna en liten o-teknisk og fysisk utfordring i form av en grop-postplukkløype som løpsmester Olav hadde satt ut- og krydret med handicapberegning av resultatene.

Se mer på sommerblotets side.

 

 

Sommerblot 8. juni 2016
Årets sommerblot finner sted ved Aurtjern i Ullensaker (Mogreina) onsdag 8. juni 18:00. Innkjøring til Aurtjern er via Sessvollmoen Garnisjon - kjør forbi hovedporten og innover grusveien et par kilometer.

Skogrådet sørger for engangsgriller, kaffe og pent vær (sic!). Den enkelte skogkar må selv sørge for grillmat og drikke etter eget behag. Ta med kopp samt noe å spise på og med. Det vil bli mulighet til å prøve seg på noen o-utfordringer i terrenget ved bloteplassen. De fysiske utfordringene vil ikke være uoverkommelige for noen. Vinneren av konkurransen vil få en premie. Hans Haug Ruud vil også holde et kort kåseri om noe av historien i området.

Vel møtt til sommerblot i Ullensakerskogen.
Vi meldte tidligere at sommerblotet skulle være ved Sandtjernhytta i Ullensaker, men der var hytta allerede booket til et annet arrangement.

 

Skaukaffe 2016
Fire skogkarer møtte fram til årets Skaukaffe 24. januar sammen med omtrent 100 skijegere.  Tore og Magne fikk vi bilde av. Været var bra, temperaturen enda bedre og kjeks, toddy og kaffe smakte utmerket.

 

Høstblotet 2015
Det var i alt 28 skogkarer som samlet seg rundt stokkilden ved Nes Skianlegg sent i oktober til årets høstblot. Stokkilden brant fint både utendørs og i lavvoen like ved. Kruttsterk kaffe og grillmat smakte godt i ventetiden, og værgudene hadde sørget for klarvær, nesten fullmåne og vind-stille. Godt å ha lavvoen til å varme seg i. Løpsmester Olav hadde laget en rundløype med intrikate quiz-spørsmål som satte skogkarene på en reell prøve i ventetiden. Quiz 2014 og 2015 er lagt ut i egen meny i venstremargen: Høstblot-QUIZ

Under tinget ble sommerblot 2016 drøftet, og det ble bestemt å holde dette ved Sandtjernhytta i Ullensaker primo juni, mens høstblotet 2016 holdes i Nes 26 oktober. Hele det sittende skogrådet tok gjenvalg, så det er som tidligere.

Les hele referatet HER
SKK Romerikes beretning for 2015

 

Høstblotet 2015
Høstblotet arrangeres ved blotplassen i Fenstad onsdag 28. oktober.
Invitasjon er sendt ut 9. oktober, se også Høstblotsiden i menyen ovenfor.

Stokkilden tennes 15:00
Kappestrid fra 16:30
Ferskingankomst 18:00.

 

20 bolde Skogkarer møtte til vårblot i Gjerdrum
Onsdag 10. juni møttes 20 bolde skogkarer til årets vårblot på Henivangen ved Gjermåas utløp fra Buvannet. Gjerdrumskogen viste seg fra sin beste side i finværet, og rundt medbrakt grillmat og drikke samt kaffe fra «stor-svart’n» ble det rikelig tid til en hyggelig prat. Takk til Per Olav Rustad som sto for den praktiske tilretteleggingen av bålplassen og for nødvendige avtaler med almenningen

Hele referatet finner du HER

 

Vårblot (eller er det sommerblot?) onsdag 10. juni
Talmannen har sendt ut innkalling til Vårblot onsdag 10. juni kl 18:00 ved Gjermåas utløp av Buvannet. Vi snakker altså om Gjerdrum, og du finner fram ved å ta av veien fra Ask mot Romeriksåsen, følge Fjellvegen til et vegkryss like før du krysser Gjermåa, og derfra følge Almenningsvegen til p-plassen ved Kogstadvangen. Se kart her
Foto: Tommy Gildseth

Hele innkallingen finner du HER
 

Nytt fra Skogrådets møte 29. januar
Skogrådet hadde 29. januar sitt første møte med Leit T Andressen som talmann, og møtet forløp uten den helt store dramatikken hjemme hos kassebevarer Oddvar Hagen. I et fulltallig skogråd var skaffer Tron Erik Hovind den eneste "ferskingen". Alle beslutninger ble fattet med sus, bl.a.: 

Høstblotet arrangeres ved blotplassen i Fenstad onsdag 28. oktober. Mer info og invitasjon kommer senere.

SKK Romerike er forespurt og stiler seg positive til å stille med noen medhjelpere til NM pre-o i Gjerdrum 19.-20. september. Forespørsel sendes skogkarene.

Sommerblot 10.juni Buvannet Gjerdrum
Viktigste sak på dagsorden var planlegging av Sommerblot, som ble tidfestet til onsdag 10. juni. Sted: Buvannet i Gjerdrum. Opplegg omtrent som i 2014.

Les mer på Sommerblot-siden
 

Nedre Romerike handicapidrettslag var nominert til Inkluderingsprisen 2014
SK Vidar fikk prisen for sitt mangeårige inkluderingsarbeid av utøvere med funksjonsnedsettelse innenfor friidretten. I tillegg til Nedre Romerike handicapidrettslag og SK Vidar var Larvik Turn Unified Fotball nominert til å vinne Inkluderingsprisen 2014. Bare det å bli nominert var en stor anerkjennelse for våre skogkarer i NERO, blamt annet Alf Stefferud og Jan Erik Haug som var avbildet i RB i forbindelse med Idrettsgallaen på NRK 10. januar (foto: Rune Fjellvang, RB).

Les mer i Romerikes Blad
 

Skaukaffe 25. januar 2015:
Nå er lyset i ferd med å komme tilbake til Raumarikets skoger, og med det en mulighet til å treffes i våre vante omgivelser, skogen. Skogrådet inviterer til Skaukaffe som kan nytes sammen med o-praten til følgende tid og på følgende sted:
Søndag 25. januar 2015 kl. 1200-1400. Lintjern i Haugerskogen i Lørenskog
Fra parkeringsplassen på Ekerud er det ca. 1 km vei/skiløype, avhengig av føreforholdene. Dette er et fellesarrangement med Skijeger’n til Østmarka OK, og det gir også mulighet for poengsanking i den sammenhegnen.
 

Høstblot 2014:
Også høstblotet ble velsignet med et flott høstvær og sol for de som møtte til tidlig stokkild med grilling, skogskaffe, juging og kappestrid i Olavs quiz-løype. Etter mørkets frembrudd ble tre ferskinger ønsket velkommen og senere igjen var det gryterett og årsmøte. Leif T Andressen overtok etter Per Kåre Herredsvela som talmann.

Les mer på Høstblot-siden

 

Sommerblot 2014:
Det ble en fantastisk flott sommerkveld på blotsplassen med sol og deilig sommervarme. De 19 fremmøtte skogkarene angret neppe på fremmøtet. Kl 1800 var blotsplassen klar og etter en kort velkomsthilsen fra Talmannen var tiden inne for en uhøytidelig kappestrid.

Les mer på Sommerblot-siden

 

Viktige datoer i 2014:
26.01. Skaukaffe i samarbeis med Østmarka OK og Skijeger'n, Fjerdingbydammen Rælingen
11.06. Sommerblot 2014 Mønevann Lørenskog
29.10. Høstblot 2014 Nes Skianlegg Fenstad


 


20.januar 2014

Velkommen til Skogkarene på Romerike - nå med egen hjemmeside. SKK Romerike ble etablert i 1980, og 34 år senere kommer vi altså med hjemmesiden vår. Det er nye tider der budstikka er erstattet av webstikka - en utvikling vi bare må bli med på dersom vi skal klare å holde kontakten med våre venner fra de dype skoger på Romerike.

Sidene er i all beskjedenhet tilrettelagt av en av Skogrådets medlemmer.
Dette er da adressen til siden vår, husk å legge link til favorittene dine: http://skkromerike.fastweb.no