Skogkarenes hederspris

Skogkarenes hederspris "Elgdotten" deles ut i tre valører:

  • Elgdotten m/bein - for 50 års medlemskap eller veldig lang fartstid i skogrådet
  • Elgdotten m/skinn - for 25 års medlemsskap
  • Elgdotten m/tøy - for medlemmer i skogrådet


På høstblotet 2023 ble det tildelt 1 ny elgdott:

Elgdotten m/skinn – langt medlemsskap  (25 år)
Magne Musli
 

På høstblotet 2019 ble det tildelt 1 ny elgdott:

Elgdotten m/skinn – langt medlemsskap  (25 år)
Oddvar Hagen
 

På høstblotet 2017 ble det tildelt 1 ny elgdott:

Elgdotten m/tøy – medlem av Skogrådet
Juul Sverre Stener
 

På Høstblotet 2015 ble det tildelt 6 nye elgdotter:

Elgdotten m/bein – aktivitet 
Leif Hoel, (Talman 9 år, Skriver 6)   
Hans Larsen, (Løpsmester 18, Kassebev. 7)  

Elgdotten m/skinn – langt medlemsskap  (25 år) 
Ove Werner
Hans Jacobsen      
Ivar Moldstad   

Elgdotten m/tøy – medlem av Skogrådet
Trond Erik HovindLeif Hoel og Hans Larsen med Elgdotter av gjeveste valør (foto:Olav Engen).

 

 

Skogkaranes hederspris - «Elgdotten» - i tre valører ble første gang utdelt på Høstblotet 2014:

Elgdotten m/bein – 50 års medlemskap
Alf Stefferud
Ragnar Halvorsen

Elgdotten m/skinn – 25 års medlemskap
Leif Hoel
Hans Larsen
Helge Monsrud
Kjell Solberg
Hans Haug Ruud
Aage Mella
Ivar Eide
Magne Hagen
Egil Finskud
Kjell Teigland
Arne Chr Scheie
Eivind Hagen
Ivar Monsrud
Jon Rasmussen

Elgdotten m/tøy – medl av Skogrådet
Oddvar Hagen
Leif Andresen
Frederick Gram
Olav Engen
Per Aas
Per E Østlie
Per Kåre Herredsvela


Alf Stefferud mottar den gjeveste utmerkelsen "Elgdotten med bein" av talmann Per Kåre Herredsvela

(alle foto:Olav Engen)

Her er det Leif Hoel som får sin utmerkelse.

Hans Larsen gratuleres av talmannen...


Helge Monsrud holder opp sin Elgdotten m/skinn.

Kjell Solberg gratuleres.

Hans Haug Ruud får sin utmerkelse.
Han er også ansvarlig for å lage disse svært eksklusive utmerkelsene som selvsagt skal sys fart på rallarhattene.

Ivar Monsrud mottar sin Elgdotten m/skinn mens talmann Per Kåre litt senere fikk sin Elgdotten m/tøy.

Jon Rasmussen gratuleres.