Sommerblot

 

Referat - sommerblot SKK Romerike 12. juni 2024
Kongsvinger festning og Vingersruta

Etter et varsel i april om at noe var i emning, gikk det den 27. mai ut et bud fra talmannen til alle Romerikes skogkarer om å komme sammen til sommerblot på Kongsvinger festning 12. juni. Talmann Jan, med en viss bakgrunn fra Kongsvinger og gode forbindelser der, hadde forberedt et fyldig og spennende program som inkluderte stolpejakt, omvisning på festningsområdet, museumsbesøk, foredrag og bespisning. Interessen for å delta viste seg å være god og det ble til slutt 18 vitebegjærlige skogkarer i sommermodus som fant vegen til Kongsvinger denne onsdags ettermiddagen.

Det var imidlertid bare tre mann som stilte opp for å jakte stolper på festningen og i Øvrebyen i forkant av hovedprogrammet. Øvrebyen er navnet på den eldste og nå vernede bydelen i Kongsvinger, opprinnelig kalt Leiren da den oppstod og utviklet seg rundt festningen etter at den ble anlagt på slutten av 1600-tallet. Værutsiktene for dagen hadde vært dårlige, noe de de tre stolpejegerne fikk føle. Det ble en våt og litt kjølig affære og etter noen stolper endte de opp inne på hyggelige Kafé Bohem i en av gatene rett nedenfor festningen. Da de kom ut igjen hadde det sluttet å regne, sola tittet fram og slik forble det faktisk under hele resten av arrangementet. 

Kl 1500 ønsket Talmann Jan velkommen oppe på festningsområdet og presenterte foredragsholder og omviser for dagen, Tor Solbergseter, Austmarka, Kongsvinger, en aktiv kar med mange interesser og meritter fra bl a rallykjøring og orientering, en tilrettelegger for bruk av marka og en med stor kunnskap om lokalhistorien. Hans far var en av grenselosene på Vingersruta, som ble redningen for rundt 2000 flyktninger i krigsårene 1942 – 1945. 

Tor tok oss med ut på vollen med fantastisk utsikt over skogene mot øst, Glomma og byen der nede, og pekte ut steder, bl a Skinnarbøl herregård, der dronning Sophie, kong Oscar II’s gemalinne likte å feriere, og stedet der jernbanesporet sluttet og flyktningeruta til fots startet, faktisk rett ved der tyskerne og de tyske kasernene lå.

Vi var ikke eneste gruppa som besøkte festningen den dagen, men etter hvert ble det plass til oss også inne i festningsmuseet der det møtte oss imponerende utstillinger over tre plan med 350 års festnings- og krigshistorie, og der Tor holdt et engasjerende foredrag om den ca 40 km lange Vingersruta og de heltene som gjorde den mulig.

Nærmere kl 1730 forlot vi festningsområdet og kjørte ned i byen til Norsenga for å ta nærmere i øyesyn det stedet der Vingersruta startet - bare et steinkast fra der den tyske leiren lå under krigen og hvor to av bygningene er bevart. Et under at det gikk bra - eller veloverveid planlegging og kløkt? Ingen, verken flyktninger eller loser på denne ruta, ble tatt i løpet av de årene den var i bruk.

Mette på inntrykk og informasjon, men etter hvert svært matsugne, dro vi snart videre til det ærverdige og nyoppussede bankbygget for Vinger sparebank fra 1910, hvor Sparebank 1 Østlandet nå holder hus. Der ble vi ønsket varmt velkomne av finansrådgiver Mette Einarsen Solbergseter, frua til Tor, som gav oss en kort orientering om byggets historie og oppussingsprosjektet til 60 mill. I bankens kantine ble det deretter, i god skogkartradisjon, servert deilig lapskaus, etterfulgt av kaffe og kake. Talmann Jan takket til slutt ekteparet Solbergseter for å stille opp på denne rause og flotte måten og ved det bidra til å gjøre besøket i Kongsvinger til den minnerike opplevelsen det ble. Han takket også for oppmøtet og ønsket alle en god sommer.

Sommerblotet 2024 var slutt ca kl 1930, og vegen gikk tilbake til Romerike.

33 bilder fra Sommerblotet (Google Foto album)

Deltakere:
Amund Herrebrøden
Eivind Hagen
Hans Haug Ruud
Jan Erik Haug
Jan Sveen
Jens Mathiesen
John H Retterås
Johnny Flatmo
Knut Engen
Lars Saxhaug
Leif T Andressen
Oddvar Hagen
Roar Saxhaug
Terje Bråten
Tor Strand
Tore Ruud
Øistein Hagen
Åsmund Jahr

Med SUS
Jan Erik Haug
skriver

 

Invitasjon til Sommerblot 12. juni 2024

Hør, Romerikes skogkarer!
 
 
Etter omfattende forberedelser er nå alt klart for årets sommertreff, og talmann oppfordrer til samling på Kongsvinger festning onsdag 12. juni. Det blir merket med o-skjermer fra Vinger kirke opp til p-plassen rett nedenfor festningen.
Program
Fra kl 13:30 er de som ønsker det, velkomne til en liten stolpejaktrunde med o-kart. Hoved-programmet starter kl.15:00 med besøk i Kongsvinger festningsmuseum. Skogkar Tor Solbergseter vil holde foredrag om flyktningetrafikken, og vi får tid til å se på utstillingene.
 
Vi fortsetter deretter i bil ned i Kongsvinger til Norsenga, hvor vi får se hvor flyktningeruta startet («Vingersruta») og hvor de tyske soldatene hadde sine kaserner. Samlingen avsluttes med bespisning og hyggelig samvær i Vinger Sparebanks gamle, ærverdige lokaler.
 
For å komme oss til Kongsvinger festning kjører vi egne biler eller vi sitter på med noen. Vi oppfordrer til mest mulig samkjøring. De som ikke kan eller ønsker å kjøre selv, opplyser om det ved påmelding. De som velger å komme med tog, vil bli hentet på stasjonen.
 
Vi ønsker påmelding innen 6. juni til e-post: jan-erik.haug@outlook.com. Gi beskjed om du trenger skyss eller velger å ta toget. Prisen for alt har vi satt til kr 300, som fortrinnsvis vippses til mob. 917 30 630 (kassebevarer Tore Ruud), evt kontant ved oppmøte. Oppgi navn og sommerblot 2024 når du vippser.
 
Vi håper å se riktig mange sommerkledde skogkarer på Kongsvinger festning onsdag 12. juni.
 
Hjertelig velkommen til sommerens skogkartreff!
Talmann 
Jan
 
 

Referat fra sommerblot 2022 i Asakskogen 9. juni

I slutten av mai sendte talmannen ut bud til alle skogkarer på Romerike om å samles til sommerblot i Nannestad den 9. juni. Skaffer Tron Erik Hovind, som også er daglig leder hos Mathiesen Eidsvold Værk, skulle ta oss med ut i skogen for å vise oss og fortelle om hvordan moderne hogst foregår. Det ble lovet servering av blingser, som skogeieren skulle spandere, og kaffe som klubben skulle bidra med. Til tross for dette, og det spennende vi skulle få være med på, var det overraskende få som meldte sin interesse. Dette kan skyldes flere forhold, men mange skogkarer er nok opptatt med mye annet på denne tiden av året. Etter en purring ble det til slutt ni forventningsfulle skogkarer som møtte opp ved Bjerke velhus i Maura denne juni ettermiddagen - i tillegg til Tron Erik selv.

Fordelt på tre biler gikk turen videre en mils veg fra Maura langs Gamle Hadelandsveg og inn til en stor velteplass for tømmer oppe i Asakskogen. Her var skogsmaskinene i full gang og det lå fullt av tømmerlunner spredt utover i terrenget der skogen allerede var felt. Hogstmaskinen holdt på med å spise av den stadig vikende skogkanten, mens lastetraktoren samlet et digert lass med stokker og fraktet det ut på velteplassen ved vegen der stokkene lå i store stabler sortert etter størrelse. To maskiner og to dyktige og meget erfarne maskinførere er hele hogstlaget som trengs på hvert skift. Det er to skift og maskinene går stort sett uavbrutt fra tidlig morgen til seine kvelden. Det som det skulle 600 mann til i gamle dager, da alt var manuelt, det gjør 10-12 mann og noen maskiner i dag.
 
 
Vi ble utstyrt med refleksvester for at vi ikke skulle forveksles med gamle trær klare for felling, og Tron Erik foredro om alt fra hvordan skogbruksplaner utarbeides, hvordan skogen, tilveksten og størrelsen på trærne kartlegges ved hjelp av satellitter, overflyvninger med fly og droner, om avanserte datastyrte hogstmaskiner, om reparasjon av hjulspor og rydding av terrenget i etterkant, om at det tas hensyn til dyreliv, insekter, fugler ved å la enkelte trær og halve trestammer stå igjen på hogstflatene. Han kom også inn på Norges meget krevende målsetting om mer enn 50% reduksjon av miljøskadelige utslipp innen 2030, som også skogsnæringen må bidra til, men som det er vanskelig å se hvordan man skal komme i mål med.
 
 
Etter foredraget beveget vi oss forsiktig ut i terrenget i retning av hogstmaskinen og fikk på ganske nært hold se hvordan stort og smått av trær ble offer for dette monsteret av en maskin med kunstig intelligens. Her gikk det unna. Med økende tilvekst (skogen vokser fortere enn før) og gode priser er det grunnlag for stor aktivitet og økt avvirkning av skog for tiden.
Så var det tid for en blings og en kaffetår. Tron Erik vartet opp med deilige kyllingsmørbrød med bacon og salat, mens kassebevarer Oddvar stilte med ekstra god kaffe fra kanne. Alt smaker ekstra godt sittende på en mosegrodd stubbe i hyggelig skogkarlag.
 
 
Været kunne ikke vært bedre, insektene glimret med sitt fravær (betenkelig?), og en godlynt flokk med charolais-fe stakk innom og sa hei.
Etter maten takket vi for den og for en meget hyggelig og interessant sommerkveld sammen i skogkanten og kjørte samme veg tilbake som vi kom. Takk til Tron Erik og Mathiesen Eidsvold Værk som gjorde dette mulig. Blotet ble avsluttet ca kl 18.15. 

Deltakere: Leif Tronslien Andressen Ole Martin Andressen (gjest) Oddvar Hagen Jan Erik Haug Eivind Hagen Hans Larsen Arne Chr Scheie Hans Jacobsen Jens Hermann Aamodt Tron Erik Hovind

Flere bilder fra sommerblotet:


 

 

 

Innkalling til sommerblot 2022  

Bolde skogkarer på Romerike, det er tid for årets sommerblot.
Vi møtes ved Bjerke velhus, Maura, torsdag 9. juni kl 15.45 og skal derfra kjøre ut i skogen for å se moderne skogsmaskiner i aksjon. Se vedlegg for flere detaljer.

Påmelding innen mandag 6. juni til skaffer Tron Erik Hovind på e-post: tron.erik.hovind@gmail.com eller med SMS til mobiltelefon: 97753517.

Med skogens SUS
Jan Erik Haug
skriver

 

 

 

Sommerblot 2021 SKK Romerike ved Fetsund Lenser

Etter avlysning av både sommerblot og høstblot i 2020 pga strenge korona-tiltak, åpnet det seg utover våren i år endelig muligheter for å kunne samles igjen. Tiltak og vaksine hadde gjort susen og talmannen nølte ikke. I slutten av mai gikk det ut bud om sommerblot ved Fetsund lenser på Glommas bredd den 17. juni kl 1800. Av hensyn til servering var det forhåndspåmelding og til tross for kort varsel om tid og sted for årets sommersamling, var det 16 velflidde og trolig fullvaksinerte skogskarer som fant tid og stilte opp ved Lensemuseet i Fetsund denne sommerkvelden. Turid Pettersen, leder av Fetsund Lenseminneforening, ønsket oss velkommen med sin 2.7 m lange fløterhake og tok oss med på en tur gjennom området på lensemuseet og gjennom tømmerfløterhistorien i vassdraget. Med en kunnskapsrik og engasjert omviser og et lydhørt publikum, som også hadde sine bidrag til fortellingen, ble det en meget interessant og hyggelig kveld. Etter omvisningen ble det servert kaffe og deilige vaffel og kake inne på Bryggekaféen, hvor praten gikk livlig. At valget falt på å sitte inne, skyldtes nok ikke været, men myggen. Det var en overskyet, men varm og behagelig sommerkveld, og selv om det alltid er mygg her på denne tiden av året, var den likevel ikke veldig plagsom, og den la tilsynelatende ingen demper på stemningen.

Mot slutten av møtet kunne talmannen gjøre kjent at høstblotet i år blir onsdag 27. oktober på Sandjernhytta, Mogreina.
Blotet ble avsluttet ca kl 20.30 med noen dråper regn.

Disse deltok: Leif T Andressen, Olav Engen, Frederick Gram, Eivind Hagen, Oddvar Hagen, Øistein Hagen, Jan Erik Haug, Amund Herrebrøden, Tron Erik Hovind, Åsmund Jahr, Knut G Karlsen, Helge Monsrud, Magne Musli, Hans Haug Ruud, Alf Stefferud og Kjell Kristian Teigland.

Jan Erik Haug
skriver
(alle foto: Olav Engen)


Turid guider skogkarene...


Interesserte tilhørere...


Slepebåt og arbeidsbåter...


Det var en interessant historie med fløtingen...


Turid peker - og skogkarene følger med. Lydig skoleklasse!


Hans og Hans !


Det ble slutt på 80-tallet, ikke lenger siden enn at vi skogkarene husker fløtinga godt....


... skogkarene kunne tilogmed supplere noe av det Turid fortalte...


Vi hadde omvisning på lensemuséet, men det er mer spennende her nede, f.eks. Fløtningsmuséet og Våtmarksenteret.


Her skal vi en liten tur innadørs.... greit å slippe myggen noen minutter.


Her inne var det mye rart å se på... her lå mye i hyllene slik det så ut da fløtinga tok slutt.
 

 

Sommerblot 2019 hos Forsvarets flysamling 

Talmannen hadde i mai innkalt til årets sommerblot som ble avholdt 6. juni på Forsvarets flysamling, Gardermoen. 13 skogkarer hadde møtt fram, og denne gangen var det bra at vi holdt oss innendørs. Et forrykende uvær med regn og torden gikk over Romerike akkurat disse timene.

To kunnskapsrike og engasjerte omvisere tok oss med på en runde i samlingen som omfatter fly helt fra norsk militærflygings barndom til moderne jagerfly. I samlingen er det også noen restaurerte tyske militærfly som havarert i Norge under 2. verdenskrig. Disse og alle de andre flyene er blitt restaurert av pensjonerte flymekanikere og andre interesserte som jobber der noen dager hver uke. Vi fikk også en tur inn i verkstedet og fikk se en F-15 og et tysk bombefly under restaurering. 

Blotet ble avsluttet med kaffe i samlingens kafé. Et besøk til flysamlingen på egen hånd anbefales på det varmeste.

Følgende skogkarer deltok: Arne Chr. Scheie, Åsmund Jahr, Hans H. Ruud, Knut Engen, Øistein Hagen, Knut G. Karlsen, Eivind Hagen, Amund R. Herrebrøden, Tron Erik Hovind, Jon Rasmussen, Tor Strand, Oddvar Hagen, Leif T. Andressen.

Jeg ønsker alle skogkarerene en god sommer og ser fram til å møtes på høstblotet onsdag 30 oktober.
SUS
Leif T. Andressen
Talmann og vikarierende skriver

 

Sommerblot 2018 ved Raknehaugen 

Talmannen innkalte til sommerblot tirsdag 5. juni på Raknehaugen i Ullensaker, med frammøte kl. 1730. Parkering var ved Hovin skole, det var ca. 10 min å gå derfra til Raknehaugen. Skaffer Tron Erik hadde som vanlig merket til samlingsplassen. Underveis fikk vi en del info om de gårdene vi passerte på veien til haugen, samt info i tillegg via historiske informasjonsskilt, som var utplassert langs veien.

Pga. stor brannfare dette året var bruk av åpen ild forbudt, og dermed var det medbrakt kaffe og pølser på store kontainere, som gjorde susen dette året. Samlingsplassen var meget stor og romslig med flere store bord og krakker rundt disse. Det var også gapahuk på samlingsplassen, men denne var det ikke behov for å bruke i det flotte været.

Talmann Leif tok seg av det formelle, mens løpsmester Engen som vanlig hadde lagt opp til litt trim og hjerneaktivitet. Tron Erik hadde tatt med seg stolpekart for Ullensaker, slik at de som ville også kunne bryne seg på de 2-3 stolpene som var utplassert i dette nær-området.

Talmann Leif T. Andressen tok opp aktuelle saker som bl.a. nye ferskinger, reg. av våre medlemmer på vår Web-side eller i egen bok eller hefte, slik at alle og enhver av oss kunne se hvem andre som var medlemmer i SKK-Romerike. SKK-Oslo sin medlemsbok ble overlevert Olav Engen, slik at han kunne se, tilerverve seg nye ideer i forbindelse med vårt eget medlemsregister.

Før bespisning og kaffe holdt Gunnar Horverak fra Raknehaugens venner et glimrende foredrag om Raknehaugen, dens opprinnelse og levnetsløp frem til våre dager. Gjennom tidene har det vært 3 store undersøkelser av haugen, den første allerede i 1869/70 ved jusstudenten og amatørarkeologen Anders Lorange. De to siste var i 1939-40 ved Sigurd Grieg og i 1993 ved arkeologen Dagfinn Skre.

Det er anslått at haugen er bygget opp av ca 26000 m3 fyllmasse og at det øverste tømmerlaget inneholdt ca. 25000 stokker, dvs. at mer enn 1000 da skog da må ha blitt hugget i forbindelse med byggingen av haugen. I haugen ble det funnet noen beinrester, samt rester etter ildsteder og kokegroper, og dette ved hjelp av nyere metoder gjør at haugen med sikkerhet kan sies å være bygget i året 552 etter Kristus. Skre anslår også at mellom 450 – 600 mann var heltidsbeskjeftiget dette året med byggingen av haugen.

Den formelle delen av sommerblotet ble avsluttet ca. kl. 20.00 og Talmannen takket arrangørene for nok et vellykket arrangement.

Disse skogkarene deltok på sommerblotet 2018:
Leif T. Andressen, Amund Herrebrøden, Hans Haug Ruud, Juul Sverre Stener, Alf Stefferud, Tom Eidsether, Oddvar Hagen, Jon Rasmussen, Hans Larsen, Per Aas, Olav Engen, Tron Erik Hovind, Knut Engen, Lars Saxhaug, Kjell Teigland.

Kveldens utfordring:
Konkurransen på årets Sommerblot var måloppdagelse tilrettelagt av løpsmester. Målene var noen grønne blomsterpinner med en liten rød tapebit man skulle finne langs en 1,8 km runde på de lokale gårdsveiene. Det skulle være mellom 5 og 15 slike pinner. To mann fant alle pinnene, også den «umulige» oppe i et tre. For å skille deltagerne ved likt antall oppdagede mål skulle man ved målgang gjette på hvor mange skritt løpsmester hadde brukt på runden ved utsetting av målene (2388).

SUS
Juul Sverre Stener
SkriverFoto: Juul Sverre Stener


Foto: Olav Engen


Foto: Olav Engen


Foto: Olav Engen, fra måloppdagelsen


Foto: Olav Engen, et av målene - liten grønn pinne med rødt merke.


 

Sommerblot 2017 ved Sandtjernhytta med 15 deltagere
Det var noen flere med enn i fjor, men fortsatt litt liten deltagelse på sommerblotet, som i år ble arrangert fra Sandtjernhytta i Ullensaker, ikke langt fra Mogreina kirke. Været skiftet fra lettskyet til litt mer skyet og sporadisk duskregn - men ikke verre enn at vi ble sittende ute - og ikke trakk inn i den nye Sandtjernhytta som er oppført på grunnmuren til hytta som brant for noen år siden.

Skaffer Trond Erik hadde merket til hytta og klargjort til grilling og koking av kaffe, Talmann Leif tok seg av det formelle - som det ikke er mye av på et sommerblot (vårblot?), og løpsmester Engen hadde tilrettelagt for litt trim og hjernevirksomhet.

Talmann Leif t. Andressen tok opp under sin orientering om fremtidige saker bl.a. en sak som tidligere har vært delvis diskutert: Skal det lages en oversikt over tidligere og nåværende medlemmer på dataen over medlemmer i Skogskarenes Klubb Romerike, eller som Skogkarenes Klubb Stor-Oslo har gjort, utgi en egen bok om sine medlemmer og virksomhet. Uansett bør dette tenkes igjennom til høstblotet og et utkast til eventuell mal bør også være utarbeidet. Boken «Skogkarenes Klubb Stor-Oslo» befinner seg hos skriveren.

Talmannen hadde vært i kontakt med tre eventuelle nye «ferskinger», men det virket som det antagelig var liten interesse blant disse. Ingen av de fremmøtte skogkarer hadde noen andre forslag på stående fot. De formelle deler av sommerblotet ble avsluttet ved kl 20,00 – tiden og Talmannen takket arrangørene for nok et vellykket arrangement.
 

Disse skogkarene deltok på sommerblotet 2017:
Åsmund Jahr, Knut Engen, Øistein Hagen, Jan-Erik Haug, Tron Erik Hovind, Jon Rasmussen, Leif Hoel, Olav Engen, Frederick Gram, Leif T. Andressen, Amund Herrebrøden, Oddvar Hagen. Eivind Hagen, Helge Monsrud, Juul Sverre Stener.

Kveldens utfordring:
Karene ble sendt ut med et forstørret kart i ukjent målestokk, og bedt om å følge inntegnet rute - og ellers holde ører og øyne åpne. Når de kom tilbake konfiskerte løpsmesteren kartet og ga dem et ark med fem spørsmål om målestokk, lengde, høydemeter, antall sti-/veikryss og antall merkebånd. De var ganske uforberedt på spørsmålene - og besvarelsene var deretter. De fikk altså en drøy halvtimes tur i det flate fine terrenget inntil Sandtjern Naturreservat, og litt ekstra å prate om etterpå.  Vinneren Amund Herrebrøden ble premiert med SSK's merke i skinn, som takk for innsatsen.

Resultatene:

Navn Sp 1 P Sp 2 P Sp 3 P Sp 4 P Sp 5 P TOT PL
                         
Amund Herrebrøden 1:9500 58 2,85 99 12 86 11 100 8 73 416 1
Knut Engen 1:7500 74 2,25 80 25 56 13 85 9 82 377 2
Oddvar Hagen 1:1500 27 2,70 96 13 93 11 100 6 55 371 3
Øistein Hagen 1:7500 74 2,25 80 8 57 9 82 7 64 357 4
Jan Erik Haug 1:5000 90 2,25 80 9 64 7 64 5 45 343 5
Frederick Gram 1:2000 36 2,82 100 27 52 12 91 18 61 340 6
Åsmund Jahr 1:5000 90 1,80 64 10 71 15 73 4 36 334 7
Leif T Andressen 1:2500 45 2,70 96 5 36 9 82 7 64 323 8
Eivind Hagen 1:5000 90 2,34 83 30 47 4 36 7 64 320 9
Leif Hoel 1:10000 56 2,10 75 3 21 15 73 9 83 308 10
Juul Sverre Stener 1:10000 56 3,24 87 6 43 4 36 5 45 267 11
Jon Rasmussen 1:1000 18 4,50 62 8 57 12 91 4 36 264 12
Trond Erik Hovind 1:2000 36 2,24 80 65 22 21 52 8 73 263 13
Helge Monsrud 1:12000 46 5,00 56 5 36 16 69 6 55 262 14
                         
Sp 1 Hva var målestokken på kartet 1:5.555    
Sp 2 Hvor lang var turen, to desimaler 2,81 km    
Sp 3 Hvor mange høydemeter var det 14      
Sp 4 Hvor mange merkebånd med o-flagg 11      
Sp 5 Hvor mange tydelige veg- eller stikryss 11      


Noen bilder fra sommerblotet (foto Olav Engen):


Det er et interessant terreng og naturreservat ved Sandtjernhytta, savnet en forelesning om dette.

Den suverene vinneren av hva-husker-du-konkurransen ble Amund (til høyre) som gikk hele runden sammen med Øistein som også klarte seg bra med en 4. plass.

Etter trim og før kaffe og grilling.

Talmannen prater til en lydhøs forsamling.

Og vi var enige om alt. 
Vi ses igjen på høstblotet!

 

 

Hyggelig sommerblot 2016 - men liten deltagelse
Årets sommerblot ble arrangert ved Aurtjern ved Sessvollmoen onsdag 8. juni. Frammøtet var midre enn tidligere år med bare 11 frammøtte, men dette skyldes blant annet kollisjon med Drømmemila i Eidsvoll og Pre-o arrangement på Nedre Romerike. Det var enighet om at vi må sjekke bedre for kollisjoner neste år, og tirsdag ble lansert som en mulig ny dag.

Men, det var en fin kveld i flott sol ved Aurtjern. Hans Haug Ruud holdt et kåseri om Aursmoen verneområde; om hvordan landskapet oppsto, om gårdene der og om forsvarets virksomhet.

...og skogkarene slapp heller ikke unna en liten o-teknisk og fysisk utfordring i form av en grop-postplukkløype som løpsmester Olav hadde satt ut- og krydret med handicapberegning av resultatene.
 

 

Navn Alder 2016 EKT 30 sek pr år >100 3 min pr manglende post Total tid Plass
Løpstid Alderstillegg Posttillegg
Hans Larsen 83 31:59 08:30 03:00 43:29 1
Hans Haug Ruud 82 31:40 09:00 03:00 43:40 2
Helge Monsrud 86 32:37 07:00 06:00 45:37 3
Aage Mella 83 39:37 08:30 00:00 48:07 4
Eivind Hagen 77 32:09 11:30 06:00 49:39 5
Tron Erik Hovind 60 22:24 20:00 09:00 51:24 6
Oddvar Hagen 72 34:11 14:00 06:00 54:11 7
Jon Rasmussen 80 45:00 10:00 03:00 58:00 8

Det var altså ei postplukkløype med 13 poster (+start og målpost) i et småvrient gropterreng i Aursmoen verneområde. Mimimumskravet var å besøke minst 1 post i tillegg til start og målenhet - og resultatet var altså summen av løpstid og ulike tillegg.
 

Noen bilder fra sommerblotet (foto Olav Engen):

Vi var ikke så mange, men det var like hyggelig som tidligere.

Hans & Hans på startposten.

Helge, dagens eldste deltager - men like sprek.

Aage og Eivind på start, Aaga var den eneste som besøkte alle postene.

Klart yngstemann i løypa var skaffer Tron Erik, men han hadde litt hastverk - bommet og hoppet over tre poster.

Målposten... nå har alle passert, det ble ingen leteaksjon.

 

Sommerblot 8. juni 2016
Årets sommerblot finner sted ved Aurtjern i Ullensaker (Mogreina) onsdag 8. juni 18:00. Innkjøring til Aurtjern er via Sessvollmoen Garnisjon - kjør forbi hovedporten og innover grusveien et par kilometer.

Skogrådet sørger for engangsgriller, kaffe og pent vær (sic!). Den enkelte skogkar må selv sørge for grillmat og drikke etter eget behag. Ta med kopp samt noe å spise på og med. Det vil bli mulighet til å prøve seg på noen o-utfordringer i terrenget ved bloteplassen. De fysiske utfordringene vil ikke være uoverkommelige for noen. Vinneren av konkurransen vil få en premie. Hans Haug Ruud vil også holde et kort kåseri om noe av historien i området.

Vel møtt til sommerblot i Ullensakerskogen.
Vi meldte tidligere at sommerblotet skulle være ved Sandtjernhytta i Ullensaker, men der var hytta allerede booket til et annet arrangement.

 

 

20 bolde Skogkarer møtte til sommerblot i Gjerdrum
Onsdag 10. juni møttes 20 bolde skogkarer til årets sommerblot på Henivangen ved Gjermåas utløp fra Buvannet. Gjerdrumskogen viste seg fra sin beste side i finværet, og rundt medbrakt grillmat og drikke samt kaffe fra «stor-svart’n» ble det rikelig tid til en hyggelig prat. Takk til Per Olav Rustad som sto for den praktiske tilretteleggingen av bålplassen og for nødvendige avtaler med almenningen.

Alf og Hans er entusiastiske arrangører av PreO, og på anmodning de hadde laget et opplegg for at flere skogkarer skulle bli kjent med denne orienteringsgrenen. De hadde lagt ut ei løype langs veien fra parkeringen på Kokstadvangen til Henivangen, og det var obligatorisk for alle å delta. De hadde også et opplegg med tempoposter. Begge deler telte med i konkurransen som ble vunnet av Per Olav Rustad. Premien var et skinnmerke til å feste i hatten.

Innimellom preO og prating ble det også tid til litt foreningsstoff fra talmannen. Viktigst var etterlysing av forslag på ferskinger. 

På forhånd var det også sendt ut en forespørsel fra Alf om bistand til å arrangere NM-PreO 19. og 20. september. Alf orienterte muntlig om NM-arrangementet og noterte navnene på de som meldte seg.

SUS
Leif
talmann

Bilder: Olav Engen

Hans veileder Per Kåre og Audun før pre-o testen.

Stokkild var det ikke, men engangsgrill fungerte for Skogkarene denne gangen.

20 karer møtte fram på den fine leirplassen ved Buvannet.

Pølse fra engangsgrill og svartkjelen på propanapparat, jaja... det skal bli bedre på Høstblotet onsdag 28. oktober i Fenstad.

To av super-skogkarene; Leif og Kjell - skogkarer på 36. året!
Skogkarene (eller er det skogkvinner?) i bakgrunnen med saueskinnsjakker var ikke invitert,men kom likevel på besøk.

 

Vårblot (eller er det sommerblot?) onsdag 10. juni
Talmannen har sendt ut innkalling til Vårblot onsdag 10. juni kl 18:00 ved Gjermåas utløp av Buvannet. Vi snakker altså om Gjerdrum, og du finner fram ved å ta av veien fra Ask mot Romeriksåsen, følge Fjellvegen til et vegkryss like før du krysser Gjermåa, og derfra følge Almenningsvegen til p-plassen ved Kogstadvangen. Se kart her
Foto: Tommy Gildseth

Hele innkallingen finner du HERSommerblotet 2015
Arrangeres onsdag 10.juni ved Buvannet Gjerdrum
Det er parkering ved Kokstadvangen (bom), deretter 7-800 meter å gå langs veg. En av skogkarene vil fortelle litt om Romeriksåsen historie (eller noe annet), og løpsmester Olav Engen følger opp fjorårets suksess med å arrangere en ny utgave av "det-er-lov-å-være-smart-orientering". Kaffe og skogkjeks serveres av skaffer, mens den enkelte tar med grillmat som kan tilberedes på Skogrådets engangsgriller.

Invitasjon med flere detaljer kommer som e-post eller post til alle.


 

Sommerblotet 2014
Referat fra talmann Per Kåre
Det ble en fantastisk flott sommerkveld på blotsplassen med sol og deilig sommervarme. De 19 fremmøtte skogkarene angret neppe på fremmøtet. Kl 1800 var blotsplassen klar og etter en kort velkomsthilsen fra Talmannen var tiden inne for en uhøytidelig kappestrid. Løpsmester Olav informerte om reglene for O-post plukk og ga skogkarene 10 minutter til å bestemme seg for taktikk som kunne gi flest mulig poeng ut fra et avansert poengsystem. Da fellesstarten gikk spredte løperne seg i ulike retninger. Første mann i mål var Magne Hagen etter å ha besøkt 3 av 15 poster. Flest poster plukket Tore Ruud og Knut G Karlsen med 9 hver. Vinner ble Kjell Teigland med 7 poster og 232 poeng. Stor applaus vanket og løfte om premie ved Høstblotet. Utførlig resultatliste blir å finne på vår nye hjemmeside.

Tiden var kommet for grilling og skaukaffe mens praten gikk livlig om mangt og meget – og som seg hør og bør om kappestriden og ulik taktikk. Skaffer Leif kåserte om Losby – bruket, folket og livet i tidligere tider. Veldig interessant og flere føyde til artige historier bl a om O-løp som var blitt arrangert i terrenget i tidligere tider.

Les hele referatet her

Resultater fra Olavs kappestrid

Løypa og poengberegningen i kappestriden: Det-er-lov-å-være-smart-poengorientering

Foto:Olav Engen


 

Neste sommerblot:
11.juni 2014
Mønevann (Losby) Lørenskog
 

Fra sommerblotet i 2004 på Minneåsen (foto:Olav Engen)